Anasayfa

Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticiler Platformu

YDYO-TR Yöneticiler Platformu oluşumu 2000’li yılların başlarında bazı yöneticilerin küçük gruplar halinde bir araya gelmeleriyle gündeme gelmiştir. İlk yıllarda, bu küçük gruplarda yöneticiler doğal olarak bazı uygulamaları ve sorunları paylaşma gereksinimini duymaya başlamış, daha sonraki birkaç yıl içinde ise önce Yabancı Diller Yüksek Okulların sayısının, sonra da hem yeni kurulan üniversitelerin hem de Yabancı Diller Yüksek Okullarının sayılarının artması ile YDYO yöneticilerinin bir araya gelmesi için nedenler çoğalmaya başlamıştır.

Bunların başlıcaları şöylece özetlenebilir.
• Yabancı Diller Yüksek Okullarının istemi ve kontrolü dışında ortaöğretimde yabancı dil eğitimindeki gelişmelerin, üniversitelerde yabancı dil eğitimindeki başarıya olan olumsuz etkileri ve bunun yarattığı sorunlar.
• Yabancı dilin eğitim amaçlı kullanılma derecesine göre, çeşitli yapı ve statüye sahip Yabancı Diller Yüksek Okulların kurulması, yasal yapılanması ve varlıklarını sürdürmesi.
• Sayıları hızla artan Yabancı Diller Yüksek Okulları için uygun yönetici adaylarının sayıca az olması; dolayısıyla alan dışı veya birinci yabancı dili İngilizce olmayan yöneticilerimizin uygulama ve sorunları öğrenme gereksinimi duymaları.
• Yabancı Diller Yüksek Okullarında İngilizce dışında dillerin eğitimi ve Fakültelerdeki servis derslerine ilişkin sorunlar.
• Öğretmen eğitimi açısından nicelik sorunlarını aşmak üzere olan ülkemizde, nitelikli öğretim elemanı bulma, bulunca da çeşitli kısıtlar yüzünden istihdam etme zorlukları ve hizmet içi eğitime ilişkin sorunlar .
• Çok sık değişen ve değişik yasa ve yönetmeliklerde yer alan yabancı dil eğitimi ile ilgili düzenlemeler.
• Ulusal ve uluslararası sınavlar, kurumların geliştirdiği sınavlar, kalite ve standart geliştirme sorunları.

Bu ve bunun gibi sorunlar, 2005’lerden sonra, daha sistematik bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır.

YDYO–TR Yöneticiler Platformu, okulun veya programın adı her ne olursa olsun, üniversite bünyesinde dil eğitimi veren tüm birimlerin yöneticilerini kapsamaktadır.

YDYO–TR Yöneticiler Platformu, genel anlamda, yöneticilerin birbirini eğittiği ve sorunlara çözüm önerilerini paylaştıkları bir idareciler oluşumudur. Bu yönden, akademik dil eğitimi konferanslarından ayrı bir platformdur. Ama evrimleşme süreci içerisinde, değişik bazı yapılanmalar ve kararlaştırılmış özel konuların ele alındığı düzenlemeler olabilir ve olacaktır.

4-5 yıl içinde bir hayli mesafe almış olan bu oluşumun, ilerde daha da kurumsallaşmasını diliyor ve bu sitenin açılmasını da bunun bir göstergesi olarak düşünüyorum. Son birkaç yıldır sizlerle beraber olmaktan ve bu oluşuma destek vermiş olmaktan gurur duyduğumu içtenlikle belirtmek isterim.

Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü / ODTÜ
(2012 – Ocak)