Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üniversite Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İlgili Biriminin Adı: Yabancı Diller Yüksekokulu

Direktör/Müdür/Yönetici Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu

Direktör/Müdür/Yönetici Yardımcısı Adı ve Soyadı: Mümin Şen

İlgili Birimin Telefon Numaraları: 0312-323-01-34

Reklamlar