Necmettin Erbakan Üniversitesi

Üniversite Adı: Necmettin Erbakan Üniversitesi

İlgili Biriminin Adı: Yabancı Diller Yüksek Okulu

Direktör/Müdür/Yönetici Adı ve Soyadı: Yrd.Doç.Dr.Ece Sarıgül (Müdür)

Direktör/Müdür/Yönetici Yardımcısı Adı ve Soyadı:Yrd.Doç.Dr.Selma Durak Üğüten   (Müdür Yardımcısı)

İlgili Birimin Telefon Numaraları: 0332-3238220

Reklamlar